Результати діагностики сформованості компетентностей дітей ЖДНЗ №27 за лініями розвитку програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» за 2022-2023н.р.