Механізм та процедури оцінювання освітніх та управлінських процесів ЖЗДО № 27 та внутрішньої системи забезпечення якості освіти